Αγροτικά Κτίρια

•Το πρόγραμμα ασφάλισης αγροτικών κτιρίων προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία καθώς σας δίνει την δυνατότητα να μπορείτε να επιλέξετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα επιλογών τους κινδύνους που εσείς θέλετε να καλύψετε.

•Ασφαλίζονται Γεωργικά και κτηνοτροφικά κτήρια όπως:

-Αγροτικές κατοικίες

-Αποθήκες

-Θερμοκήπια

-Στέγαστρα

-Στάβλοι

-Χοιροστάσια

-Ψυκτικοί Θάλαμοι

-Πτηνοτροφικές μονάδες

-Συσκευαστήρια

-Πατητήρια

-Ελαιοτριβεία

-Μύλοι

-Σιλό

-Σιταποθήκες

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας