Αγροτικά Μηχανήματα

•Τα αγροτικά μηχανήματα είναι πολύ χρήσιμα εργαλεία στα χέρια των αγροτών και αποτελούν έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για την καλλιέργεια, την συγκομιδή και την συσκευασία των τροφίμων.

 

•Τα αγροτικά μηχανήματα διακρίνονται σε εκείνα που λειτουργούν εν υπαίθρω και σε εκείνα που είναι στεγασμένα.

 

•Ενδεικτικοί τύποι αγροτικών μηχανημάτων

-Τρακτέρ

-Βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές

-Θεριζοαλωνιστικές μηχανές

-Καπνοσυλλεκτικές μηχανές

-Τοματοσυλλεκτικές μηχανές

-Τευτλοεξαγωγείς

-Χορτοκοπτικά μηχανήματα

-Ψεκαστικά αυτοκινούμενα μηχανήματα

-Τετράτροχα βοηθητικά μηχανήματα

•Αυτά καλύπτονται για ζημιές στα ίδια τα μηχανήματα που οφείλονται σε αιτίες όπως:

-Φυσικά φαινόμενα (νερό, υγρασία, πλημμύρα, χαλάζι, παγετός)

-Κακόβουλη ενέργεια τρίτων

-Κλοπή

-Πυρκαγιά

-Λάθη χειρισμού

-Αδεξιότητα ή απροσεξία

 

•Τα στεγασμένα μηχανήματα παραγωγής και συσκευασίας καλύπτονται για οποιαδήποτε αιφνίδια ζημιά ή απώλεια που θα προκληθεί σ’αυτά και θα οφείλεται ενδεικτικά σε αιτίες όπως:

-Σεισμό

-Πλημμύρα

-Αμέλεια χειριστή ή απροσεξία

-Αδεξιότητα

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας