Αγροτικά Οχήματα

Το γραφείο μας παρέχει αξιόπιστες ασφαλιστικές λύσεις με ποικιλία καλύψεων όλων των αγροτικών οχημάτων της μονάδας σας, συμπεριλαμβανομένων των Φ.Ι.Χ αγροτικών και Τρακτέρ με ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές.

Ειδικά για τα τρακτέρ μπορούν να ασφαλιστούν ως οχήματα από τον κλάδο αυτοκινήτων για τη  αστική ευθύνη και ως μηχανήματα υπαίθρου για λάθη χειρισμού, κλοπή κλπ με πολύ ανταγωνιστικό ασφάλιστρο.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας