Ασφάλιση Directors And Officers

Η Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης προστατεύει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Στελέχη της εταιρείας έναντι απαιτήσεων τρίτων που απορρέουν από λάθη ή παραλείψεις κατά την άσκηση των διοικητικών καθηκόντων τους.

Έξοδα που καλύπτονται :

-Κάλυψη απαιτήσεων που εγείρονται από μετόχους, υπαλλήλους, πελάτες, συνεργάτες, ανταγωνιστές, προμηθευτές και άλλα τρίτα συναλλασσόμενα μέρη.

-Έξοδα υπεράσπισης, εξώδικοι διακανονισμοί και δικαστικές αποφάσεις

-Κάλυψη θεμάτων εργατικής πρακτικής

-Κάλυψη των στελεχών και της εταιρίας σχετικά με απαιτήσεις κινητών αξιών

-Κάλυψη απαιτήσεων για ηθική βλάβη και προσβολή προσωπικότητας

-Πλήθος συμπληρωματικών καλύψεων και επεκτάσεων ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας