Ασφάλιση Μεταφορών

-Τα μεταφερόμενα εμπορεύματα αντιμετωπίζουν μια σειρά κινδύνων κατά την διάρκεια της μεταφοράς τους με κάθε αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο.

-Με την ασφάλιση μεταφορών εξασφαλίζουμε τα διακινούμενα εμπορεύματα σας κατά οποιασδήποτε φυσικής ζημιάς ή απώλειας.

-Οι προτάσεις μας απευθύνονται σε :

√Επιχειρήσεις που επιθυμούν ανά σφαλίσουν τα μεταφερόμενα εμπορεύματα τους (εισαγωγές-εξαγωγές, εξαγωγές-εσωτερικές διακινήσεις)

√Μεταφορικές επιχειρήσεις

√Ιδιοκτήτες ΦΔΧ Εθνικών/Διεθνών Μεταφορών

√Διαμεταφορικές εταιρίες

√Μεταφορικές εταιρίες με ιδιόκτητοo ΦΔΧ (Εθνικές/Διεθνείς Μεταφορές)

Οι όροι της ασφάλισης μεταφοράς διέπονται από τις ρήτρες των LLOYD’S A,B και C.

-Εμείς σε συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρίες που έχουν μεγάλη εμπειρία στον κλάδο των Μεταφορών μπορούμε να καλύψουμε κάθε σας ανάγκη παρέχοντας σύγχρονα και ευέλικτα προϊόντα με ανταγωνιστικό Ασφάλιστρο. 

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας