Ασφάλιση Περιβαλλοντικής Αστικής Ευθύνης

  • Αρχική
  • Ασφάλιση Περιβαλλοντικής Αστικής Ευθύνης

•Τις τελευταίες δεκαετίες έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για το περιβάλλον. Η Ελλάδα με το Προεδρικό Διάταγμα 148 που ενσωματώνει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/35 ΕΚ για την Περιβαλλοντική Ευθύνη δίνει το μήνυμα ότι ‘’ο ρυπαίνων πληρώνει’’ και καθιστά τον πιθανό παραβάτη υπεύθυνο βάσει νόμου να αποκαταστήσει την ζημιά που θα προκαλέσει.

•Η αποκατάσταση της ζημιάς μπορεί να μεταφραστεί σε εκατομμύρια ευρώ εξόδων επανόρθωσης , διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας και φυσικά ζημιές τρίτων, αποτελώντας σοβαρό επιχειρηματικό ρίσκο για πολλές εταιρίες.

Τι καλύπτεται με την ασφάλιση ρύπανσης περιβάλλοντος:

-Αποκατάσταση ή επαναφορά της βιοποικιλότητας

-Έξοδα υπεράσπισης για την διεύρυνση, διευθέτηση και διακανονισμό καλυπτόμενων απαιτήσεων

-Δαπάνες πρόληψης και μετριασμού των επιπτώσεων από συνθήκες ρύπανσης ή περιβαλλοντικής ζημιάς

-Ζημία προκαλούμενη από αιφνίδιο ή σταδιακό περιστατικό ρύπανσης

-Κόστος καθαρισμού εγκαταστάσεων (ιδίων ή τρίτων)

-Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημιές που προκαλούνται από συνθήκες ρύπανσης

Το γραφείο μας σε συνεργασία με οικονομικά ισχυρές ασφαλιστικές εταιρίες και με μεγάλη εμπειρία, είναι σε θέση να δημιουργήσει για εσάς το καλύτερο πακέτο που θα καλύπτει και τις πιο σύνθετες ασφαλιστικές σας ανάγκες.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας