Ασφάλιση Πιστώσεων

•Η ασφάλιση πιστώσεων προστατεύει τις επιχειρήσεις από τους κινδύνους που παραμονεύουν στις επι πιστώσει εμπορικές συναλλαγές τους, όπως η αφερεγγυότητα των πελατών τους ώστε να διασφαλίζονται οι ταμειακές ροές του.

•Σας ενημερώνει για το χρηματοοικονομικό status (εικόνα) των πελατών σας ώστε να πραγματοποιείται τις εμπορικές συναλλαγές σας με σιγουριά.

•Σε περίπτωση πτώχευσης ή καθυστέρησης πληρωμής των πελατών σας, θα αποζημιωθείτε για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρείχατε.

•Βοηθάει τις επιχειρήσεις να ελέγχουν το αύριο.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας