Ασφάλιση Πληρωμάτων

•Η  Ασφάλιση Πληρωμάτων Πλοίων καλύπτει με ομαδική ασφάλεια την Αστική Ευθύνη που έχει ο πλοιοκτήτης -συνήθως του ποσού της απαλλαγή του Ρeiclub - απέναντι στα πληρώματα όλων των ειδικοτήτων που προσλαμβάνονται και εργάζονται στα πλοία του.

Η κάλυψη αφορά και στα πληρώματα ιδιωτικών και επαγγελματικών σκαφών αναψυχής για την χρονική στιγμή τέλεσης πλόων.

•Οι συνήθεις καλύψεις στα προγράμματα Ασφάλισης Πληρωμάτων Πλοίων είναι:

-Νοσοκομειακή και έξω-νοσοκομειακή περίθαλψη Ασθένειας και Ατυχήματος

-Παλινόστηση (συνεπεία ατυχήματος ή ασθένειας)

-Έξοδα αντικατάστασης πληρώματος που προκύπτουν από τα ανωτέρω

-Θάνατο από ατύχημα

-Μόνιμη μερική ή μόνιμη ολική ανικανότητα

-Έξοδα ταφής και μεταφοράς σωρού

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας