Ασφάλιση Πλοίων

•Κάλυψη ευθύνης έναντι κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν από την λειτουργία της μαρίνας καθώς και εκείνων που αφορούν την επιμέλεια και διαχείριση των πλοίων/σκαφών. Η ασφάλιση καλύπτει κινδύνους που μπορεί να προέλθουν τόσο από στεριάς όσο και από την θάλασσα.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας