Αστική Ευθύνη Φαρμακοβιομηχανιών-προϊόντος Φαρμάκων-κλινικών Μελετών

  • Αρχική
  • Αστική Ευθύνη Φαρμακοβιομηχανιών-προϊόντος Φαρμάκων-κλινικών Μελετών

•Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου κατασκευαστή/εισαγωγέα/ εμπόρου για απαιτήσεις που θα υποχρεωθεί να καταβάλλει σε τρίτους για σωματικές βλάβες ή και υλικές ζημιές που θα προκληθούν σε αυτούς από την χρήση ελαττωματικού προϊόντος.

•Καλύπτεται η αστική ευθύνη του υπεύθυνου φορέα κατά την διεξαγωγή κλινικών μελετών οπουδήποτε στον κόσμο.

Το γραφείο μας είναι σε θέση να δημιουργήσει για τον πελάτη του το καλύτερο πακέτο καλύψεων και να δώσει την πιο ολοκληρωμένη λύση. 

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας