Αστική Ευθύνη Για Τα Τουριστικά Γραφεία Και Διοργανωτές Ταξιδιών

  • Αρχική
  • Αστική Ευθύνη Για Τα Τουριστικά Γραφεία Και Διοργανωτές Ταξιδιών

Η Ασφάλιση Γραφείων τουρισμού και δραστηριοτήτων αναψυχής προβλέπεται από τον Νόμο 339/96 περί οργανωμένων ταξιδιών.

Η ασφάλιση είναι απαραίτητη για να σας καλύψει από αμέλεια, λάθος ή παράλειψη που θα ζημιώσει τους πελάτες σας, εάν θεωρηθείτε υπαίτιος ή συνυπαίτιος σε κάποιο ζημιογόνο γεγονός (σωματικές βλάβες, απώλεια ζωής ή και υλικές ζημιές).

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας