Αστική Ευθύνη Προϊόντος Και Ανάκλιση Προϊόντος

  • Αρχική
  • Αστική Ευθύνη Προϊόντος Και Ανάκλιση Προϊόντος

•Η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης προϊόντος καλύπτει την ευθύνη της ασφαλιζόμενης επιχείρησης για αξιώσεις οποιουδήποτε χρήστη καταναλωτή και όχι μόνο τον ιδιώτη τελικό καταναλωτή από ζημιές οι οποίες προκύπτουν από οποιοδήποτε ελάττωμα των προϊόντων που παράγει ή διακινεί.

Η Ασφάλιση Ανάκλησης προϊόντων καλύπτει όλες τις συνέπειες που θα προκύψουν για μια επιχείρηση από την ανάκληση ελαττωματικών προϊόντων που θα μπορούσαν να βλάψουν την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, όπως όλα τα έξοδα ανάκλησης , την φήμη του εμπορικού σήματος , την πρόσβαση σε εξειδικευμένους συμβούλους διαχείρισης κρίσεων.

Το γραφείο μας σε συνεργασία με εξειδικευμένες ασφαλιστικές εταιρίες παγκοσμίου κύρους μπορεί να δημιουργήσει για σας το καλύτερο πακέτο κάλυψης.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας