Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

  • Αρχική
  • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Μια απαίτηση για αμέλεια μπορεί να είναι πολύ βλαπτική για την επαγγελματική σας δραστηριότητα και εάν αυτή έχει ως αποτέλεσμα χρηματικές αποζημιώσεις μπορεί να είναι καταστροφικές.

-Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες στο πλαίσιο της άσκησης του επαγγέλματος τους, έχουν σημαντικές υποχρεώσεις και αναλαμβάνουν συγκεκριμένες ευθύνες έναντι των πελατών τους.

-Τις ευθύνες αυτές οφείλουν είτε από τον Νόμο είτε όχι να τις καλύπτουν με τα κατάλληλα ασφαλιστήρια.

-Η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης είναι μια σύγχρονη ανάγκη για τον κάθε επαγγελματία παροχής υπηρεσιών που επιθυμεί να επιβιώσει και να αναπτυχθεί στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον απαιτήσεων, με στενούς χρονικούς περιορισμούς και μέσα σε αυτό το περιβάλλον οι επαγγελματίες πρέπει να παρέχουν υπηρεσίες με μεγάλο βαθμό επιμέλειας.

-Ως Αστική Ευθύνη ορίζεται η υποχρέωση που έχει αυτός που προκάλεσε ζημιά σε κάποιον τρίτο, να την αποκαταστήσει.

-Το γραφείο μας διαθέτει πλήρη γκάμα ασφαλιστικών προγραμμάτων ειδικά σχεδιασμένα για κάθε ομάδα ελεύθερων επαγγελματιών με αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις.

Οι ανωτέρω τιμές είναι ενδεικτικές και αναπροσαρμόζονται αναλόγως με το προφίλ του κάθε ενδιαφερόμενου

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας