Κατοικίας

Το σπίτι μας είναι το πιο πολύτιμο υλικό αγαθό που διαθέτουμε .

Μικρό ή μεγάλο, ιδιόκτητο ή νοικιασμένο, το σπίτι μας είναι ο χώρος που θέλουμε να νιώθουμε ηρεμία και ασφάλεια. Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο μεγάλης αξίας που πρέπει να προστατέψουμε. Με τα εξειδικευμένα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας που διαθέτουμε προστατεύουμε αποτελεσματικά το σπίτι σας και το περιεχόμενο του με τον καλύτερο συνδυασμό καλύψεων με το ιδανικότερο ασφάλιστρο.

 

  • Κατοικία απο 0,80 ευρώ ανα 1000 ευρώ κεφάλαιο κάλυψης

Οι ανωτέρω τιμές είναι ενδεικτικές και αναπροσαρμόζονται αναλόγως με το προφίλ του κάθε ενδιαφερόμενου

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας