Λογιστές και Ορκωτοί Ελεγκτές

  • Αρχική
  • Λογιστές και Ορκωτοί Ελεγκτές

•Οι Λογιστές και οι ορκωτοί ελεγκτές ασκούν ένα επάγγελμα κύρους και μεγάλης ευθύνης.

•Η οικονομική κρίση και η συνεχής επιφόρτιση τους με νέες εργασίες δημιουργούν νέες συνθήκες αβεβαιότητας και νέους επαγγελματικούς κινδύνους.

•Παράλληλα η κοινωνία και τα ήθη αλλάζουν. Μπορεί κάλλιστα να βρεθείτε υπόλογοι για οικονομικές ζημιές πελατών σας από πιθανά λάθη και παραλείψεις σας

•Επιπροσθέτως να δεχτείτε και κακόβουλη νομική επίθεση για λόγους διαρροής πληροφοριών ή απώλειας εγγράφων.

•Διεθνώς έχει αποδειχθεί ότι η Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης είναι ένα μοναδικό εργαλείο απαραίτητο για την άσκηση επαγγέλματος σας.

•Το γραφείο μας σε συνεργασία με εξειδικευμένες ασφαλιστικές εταιρίες παρέχει την πιο άρτια και οικονομική λύση.

 

  • Λογιστές και Ορκωτοί Ελεγκτές από 16 ευρώ 

Οι ανωτέρω τιμές είναι ενδεικτικές και αναπροσαρμόζονται αναλόγως με το προφίλ του κάθε ενδιαφερόμενου

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας