Νομική Προστασία

Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας στέκεται δίπλα σε κάθε ασφαλιζόμενο της, με τους εξειδικευμένους και έμπειρους συνεργάτες της σε κάθε γωνιά της Ελλάδος , προκειμένου να ξεπεράσει τα οικονομικά εμπόδια και να προσεγγίσει σωστά τα θέματα δικαιοσύνης, όταν χρειαστεί εξειδικευμένη και κυριώς ανεξάρτητη Νομική Προστασία.

Κύριες Καλύψεις Ασφάλισης Νομικής Προστασίας:

-Διεκδίκηση Αξιώσεων Αποζημίωσης

-Διαφορές από Ενοχικές Συμβάσεις

-Εργατικές διαφορές

-Απόκρουση Αγωγής

-Απόκρουση Ποινικών κατηγοριών

-Διοικητικές προσφυγές

-Διαφορές εξ ιδίων Ασφαλιστηρίων

-Κάλυψη εξόδων Μετάβασης και Επιστροφής

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας