Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Όροι πρόσβασης στο διαδικτυακό χώρο/ιστοσελίδα της εταιρείας ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με την επωνυμία Π.ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΜΟΝ.ΙΚΕ 

Ο διαδικτυακός αυτός τόπος λειτουργεί υπό την έγκριση της εταιρείας ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με την επωνυμία Π.ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΜΟΝ.ΙΚΕ που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Σπύρου Πάτση αριθμός 58-60.

Η επίσκεψη κάθε ατόμου στο διαδικτυακό χώρο και στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας συνεπάγεται ανεπιφύλακτα αποδοχή του συνόλου των παρακάτω όρων και την αντίστοιχη δέσμευση του σε αυτούς. Επομένως, για την καλύτερη ενημέρωση και προστασία του, συνιστάται η προηγούμενη προσεκτική τους ανάγνωση. Η πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα της εταιρείας μας αποτελεί αντικείμενο τόσο της πολιτικής της εταιρείας μας, όσο και της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας.

 

2. Πνευματικά δικαιώματα

Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και του παρόντος διαδικτυακού χώρου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με την επωνυμία Π.ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΜΟΝ.ΙΚΕ. Οποιαδήποτε πληροφορία (κείμενο, εικόνες, γραφικά, κ.ά.) περιέχεται στις ιστοσελίδες αυτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση.

Είναι παράνομη η με οποιονδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος διαδικτυακού χώρου/ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας μας.

 

3. Περιεχόμενο

Οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα αυτή απευθύνονται στους υποψήφιους χρήστες των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με την επωνυμία Π.ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΜΟΝ.ΙΚΕ. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για άλλου είδους εφαρμογές. Οι ιστοσελίδες της εταιρείας μας περιέχουν πληροφορίες οι οποίες αφορούν στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία μας, καθώς και των προγραμμάτων προώθησης τους.

 

4. Επικαιροποίηση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου/ιστοσελίδας

Η εταιρεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με την επωνυμία Π.ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΜΟΝ.ΙΚΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω του διαδικτυακού χώρου και των ιστοσελίδων της να είναι ακριβείς, επικαιροποιημένες και να συμβαδίζουν, όσο το δυνατόν, με τα δεδομένα και τις προδιαγραφές των προϊόντων και υπηρεσιών της κατά τον πραγματικό χρόνο. Ωστόσο, η πληροφόρηση που λαμβάνεται μέσα από τις παρούσες ιστοσελίδες δε μπορεί, σε καμία περίπτωση, να υποκαταστήσει την πληροφόρηση που σας παρέχει η ίδια η εταιρεία μας και το άρτια ενημερωμένο με συνεχή κατάρτιση και πληροφόρηση, μέσω σεμιναρίων και οδηγιών δίκτυο των συνεργατών της.

 

Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων σχεδιάστηκε ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένο και ακριβές. Η εταιρεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με την επωνυμία Π.ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΜΟΝ.ΙΚΕ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών, του περιεχομένου και των υπηρεσιών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή αναγγελία.

 

5.Εμπορικά σήματα

Όλα τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, σήματα υπηρεσιών που εμφανίζονται στο διαδικτυακό μας χώρο/ιστοσελίδα και αφορούν στην εταιρεία μας αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με την Π.ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΜΟΝ.ΙΚΕ. Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε χρήση, αντιγραφή και διανομή αυτών χωρίς την έγγραφη άδεια από την εταιρεία μας.

 

6.Συνδεσεις (Hyperlinks)

Οι παρούσες σελίδες του ιστότοπου μπορεί να περιέχουν συνδέσεις (hyperlinks) προς άλλους διαδικτυακούς οι άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες είναι τελείως ανεξάρτητες. Η εταιρεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με την επωνυμία Π.ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΜΟΝ.ΙΚΕ. δεν εγγυάται την ακρίβεια, την πληρότητα ή την γνησιότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε οποιαδήποτε τέτοια σύνδεση (hyperlink)ή σε άλλη ιστοσελίδα του Διαδικτύου. Η πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες μέσω τέτοιων συνδέσεων από το διαδικτυακό χώρο της εταιρείας μας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη κάθε ατόμου που επισκέπτεται την παρούσα ιστοσελίδα.

 

7.Εγγύηση ορθότητας πληροφοριών

Η εταιρεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με την επωνυμία Π.ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΜΟΝ.ΙΚΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει την ορθότητα των πληροφοριών αυτών των ιστοσελίδων, αλλά ρητά δηλώνεται ότι δε μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια αυτών. Ως εκ τούτου, η εταιρεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με την επωνυμία Π.ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΜΟΝ.ΙΚΕ. αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη γνησιότητα των πληροφοριών που περιέχονται στις παρούσες ιστοσελίδες. Ο παρόν διαδικτυακός χώρος, οι πληροφορίες και τα στοιχεία που υπάρχουν σε αυτόν παρέχονται «ως έχουν», χωρίς κανενός είδους εγγύηση, οποιασδήποτε μορφής, ρητή ή σιωπηρή.

 

8.Περιορισμένη ευθύνη

Η εταιρεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με την επωνυμία Π.ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΜΟΝ.ΙΚΕ δεν υπέχει καμία απολύτως ευθύνη για οιαδήποτε ζημία προκύψει άμεσα ή έμμεσα με καθ’ οιονδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με την πρόσβαση ή τη χρήση του διαδικτυακού χώρου της εταιρείας μας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται η οιαδήποτε απώλεια ή ζημιά προκληθεί από ιούς που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό (H/Y) του επισκέπτη ή η εγκυρότητα των πληροφοριών που αποκτά μέσω του διαδικτυακού χώρου της εταιρείας μας.

 

9.Πολιτική Ενημέρωσης

Η εταιρεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με την επωνυμία Π.ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΜΟΝ.ΙΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, την πολιτική επικοινωνίας και ενημέρωσης με τους πελάτες της μέσω του Διαδικτύου ανάλογα με τις επιχειρησιακές της ανάγκες. Προτείνεται από την εταιρεία μας η επίσκεψη της παρούσας ιστοσελίδας σε καθημερινή βάση, ή άλλως σε τακτικά χρονικά διαστήματα, ώστε να ελέγχεται η εκάστοτε ισχύουσα πολιτική.

 

10.Πρόσβαση κατά τη διάρκεια επιδιορθώσεων

Η εταιρεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με την επωνυμία Π.ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΜΟΝ.ΙΚΕ μεριμνά, στα πλαίσια του δυνατού, για την επί εικοσιτετραώρου βάσης διαθεσιμότητα του διαδικτυακού της χώρου. Ωστόσο, δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη αν η πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα καταστεί αδύνατη σε οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό της τόπο μπορεί να ανασταλεί προσωρινά για λόγους συντήρησης ή επιδιόρθωσης πιθανών προβλημάτων του συστήματος.

 

11. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους του Ελληνικού Κράτους. Για οποιαδήποτε διαφορά μπορεί να προκύψει από την χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας και δεν μπορεί να διευθετηθεί με άλλον τρόπο, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.