Πρόγραμμα Ασφάλισης Αλλοδαπών

  • Αρχική
  • Πρόγραμμα Ασφάλισης Αλλοδαπών

Παρέχεται σε αλλοδαπούς μετανάστες που αιτούνται την έκδοση ή ανανέωση της άδειας παραμονής τους στη χώρα σύμφωνα με τον Ν.4251/2014.

 

  • Προγράμματα Ασφάλισης Αλλοδαπών από 5,5 ευρώ τον μήνα

Οι ανωτέρω τιμές είναι ενδεικτικές και αναπροσαρμόζονται αναλόγως με το προφίλ του κάθε ενδιαφερόμενου

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας