Στεγαστικά & επιχειρηματικά δάνεια

  • Αρχική
  • Στεγαστικά & επιχειρηματικά δάνεια

Τα γραφεία μας, έχουν συνάψει συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα και την εταιρεία New Line System (NLS), η οποία διαθέτει μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία στον Τραπεζικό χώρο και αποτελεί τον σημαντικότερο Συνεργάτη της Τράπεζας στη διαμεσολάβηση για την χορήγηση Στεγαστικών και Επιχειρηματικών Δανείων χωρίς καμία άμεση ή έμμεση οικονομική σας επιβάρυνση.

Τα γραφεία μας σε συνεργασία με την “NLS”:

  •  Σας καθοδηγούν και σας συμβουλεύουν για όλες τις απαραίτητες διαδικασίες με ευελιξία και αξιοπιστία
  •  Σας προσφέρουν άμεση δωρεάν αξιολόγηση της πιστοληπτικής σας ικανότητας
  •   Σας προτείνουν λύσεις για ενίσχυση του οικονομικού σας προφίλ
  •  Ενεργούν διαρκώς προς όφελός σας, είναι δίπλα σας ώστε να επιλέξετε την πλέον συμφέρουσα λύση χρηματοδότησης, παρουσιάζοντας και αναλύοντας όλες τις διαθέσιμες επιλογές.
  •   Σας ενημερώνουν σε όλα τα στάδια της διαδικασίας
  •  Σας απαλλάσσουν από χρονοβόρες και πολύπλοκες διαδικασίες

Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να σας εξυπηρετήσουμε

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας