Τεχνικές Ασφάλειες

Οι τεχνικές  ασφαλίσεις προστατεύουν μια επιχείρηση από εξειδικευμένους κινδύνους που την απειλούν και είναι σημαντικοί για την εύρυθμη λειτουργίας της.

Υπάρχουν υποκατηγορίες ασφάλισης όπως:

•Κατά παντός κινδύνου Εργολάβου (C.A.R -Contractors All Risks)

•Κατά παντός κινδύνου Συναρμολογήσεως (E.A.R- Erection All Risks)

•Κατά παντός κινδύνου Μηχανολογικού Εξοπλισμού (C.P.M- Contractors Plant and Machinery)

•Ασφάλιση Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού(E.E.I-Electronic Equipment Insurance)

•Ασφάλιση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού(M.B- Machinery Breakdown)

•Ασφάλιση αλλοίωσης εμπορευμάτων(D.O.S- Deterioration of Stocks)

Εμείς είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε για εσάς την πιο σύγχρονη ολοκληρωμένη λύση.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας