Ζωϊκό Κεφάλαιο

-Το γραφείο μας σε συνεργασία με τις πλέον εξειδικευμένες ασφαλιστικές εταιρίες στην Ελλάδα και το Εξωτερικό , παρέχει προγράμματα Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου που καλύπτουν την ασφάλιση των εκτρεφόμενων ζώων σε Βοοτροφικές, Χοιροτροφικές, Αιγοπροβατοτροφικές και Πτηνοτροφικές Μονάδες από οποιαδήποτε ασθένεια, πάθηση ή ατύχημα.

-Παρέχεται η δυνατότητα άμεσης αποζημίωσης των απολεσθέντων ζώων καθώς και της παραγωγής τους-απώλεια γάλακτος από καλυπτόμενο κίνδυνο.

-Κατά περίπτωση, μπορούμε να εξετάσουμε ασφαλιστικές λύσεις για όλους τους τύπους των κινδύνων που απειλούν το ζωικό κεφάλαιο.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας